Vse o prodaji vstopnic Spletna prodaja vstopnic Cart

Izjava za javnost

Mengeš, 8.3.2020

V Špas teatru ažurno spremljamo in sledimo informacije ter odloke v zvezi z aktualnim dogajanjem ob pojavu novega virusa v Sloveniji. Spremljamo priporočila in sklepe uradnih institucij, Ministrstva za zdravje in NIJS – Nacionalnega instituta za varovanje zdravja, ki sta 7. 3. 2020, v zadnji izjavi za javnost, izdala priporočilo in kasneje odredbo, da se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah z več kot 500 udeleženci.

Kot izvajalci prireditev/predstav bomo upoštevali sprejete odloke in uredbe uradnih organov, ne bomo pa sami sprejemali odločitev o odpovedih, razen, če bodo okoliščine narekovale drugače. Verjamemo, da so pristojni organi mejo 500 ljudi določili z razlogom; manjše množice od teh zajemajo tudi trgovske centre, športne centre, središča mest, tržnice, šole, fakultete, kinodvorane, nacionalne kulturne ustanove (gledališča, muzeji, galerije), kar bi pomenilo že najstrožjo možno prepoved zbiranja ljudi.

Špas teater izvaja predstave po programu, tako kot vsa ostala gledališča oziroma sorodne kulturne ustanove, ki izvajajo gledališki program (SNG Drama, Lutkovno gledališče, MGL, Gledališče Kranj, Gledališče Celje, Cankarjev dom…). Kot kulturna ustanova ne moremo biti pristojni za odločanje o primernosti ter rizičnosti izvedbe dogodka oz. predstave. Tudi nadalje bomo ravnali skladno z zahtevami in sklepi, ki jih bodo sprejeli pristojni organi na Ministrstvu za zdravje, NIJZ ter
Svet za nacionalno varnost, ki ima napovedano zasedanje v prihodnjem tednu.

V KD Mengeš, kjer ima dvorana manj kot 500 sedežev, se ves čas se zagotavlja skrb za preventivo in polaga največja mera pozornosti za nemoteno izvajanje dogodkov (skrb za prezračevanje dvoran in povezanih prostorov, večkratno čiščenje prostorov, odvoz odpadkov, zaloga mila za
osebno higieno obiskovalcev ipd.), s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V dvorani Vse obiskovalce ponovno naprošamo, da v največji možni meri skrbijo za preventivo, higieno, za uporabo dezinfekcijskih sredstev, spiranje in razkuževanje rok, diskretno kašljanje in kihanje v
rokav ipd.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vsem, ki poskušajo priti v stik po telefonu sporočamo, da so telefonske linije v zadnjih dneh nadpovprečno zasedene in komuniciramo lahko v okviru zmožnosti. Zato pozivamo vse obiskovalce in medije, da vse informacije spremljajo na spletni strani spasteater.si, telefonske
linije pa koristijo za nujna vprašanja. Hvala.

S spoštovanjem.
Špas teater