Vse o prodaji vstopnic Spletna prodaja vstopnic Cart

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja Špas teatra (nakup vstopnic, darilnih vstopnic, špasnih kartic). So sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti Kulturnega društva Špas teater (v nadaljevanju KD) in potrošnika ter urejajo njun poslovni odnos. S trenutkom nakupa vstopnice, Špasne kartice, darilne vstopnice ali drugih artiklov, potrošnik sprejme splošne pogoje poslovanja KD Špas teater.
KD Špas teater v svojem programu izvaja predstave v Kulturnem domu Mengeš in lokacijah po Sloveniji. Predstave, organizirane z naše strani, so pri programu označene z besedo izven. (V kolikor je predstava označena kot gostovanje, veljajo pogoji  drugega organizatorja)

Pri vseh predstavah, označenih izven velja:
► I.    Nakup vstopnic

Pri nakupu vstopnic pozorno preberite podatke:

 • Ura in kraj predstave, preverite ceno vstopnice. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo
 • Špas teater ne odgovarja za napačno izdane vstopnice s strani pooblaščenih prodajalcev vstopnic Eventim in ostalih prodajnih mest                                           
 • Špas teater ne odgovarja za napačne informacije, ki so bile kupcu posredovane s strani pooblaščenih prodajalcev vstopninc Eventim in ostalih prodajnih mestih
 • Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev
 • Več info o vstopnicah v Kulturnem domu Mengeš tukaj
 • Več info o vstopnicah po krajih v Sloveniji tukaj
 • Špas teater si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda, sporeda (datum in čas predstave) in igralske zasedbe.

V kolikor je predstava v prodaji s predprodajnimi cenami, je veljavnost le-teh zapisana pri terminu in lokaciji dvorane na kupikarto.si v levem spodnjem kotu (pri dvoranah s sedežnim redom). Predprodajne vstopnice so na voljo v spletni prodaji kupikarto.si in na blagajni lokacije. V sistemu Eventim ni možno kupiti vstopnic po predprodajni ceni. Predprodajna cena se izključuje z drugimi morebitnimi akcijami in ugodnostmi.

► II.  Zamenjava vstopnic, izdaja dobropisa ali vračilo kupnine

»Doplačilo v primeru odpovedi s strani kupca«

 • Pri nakupu vstopnic v spletni prodaji Kupi karto ali na blagajni v KD Mengeš (velja za vse predstave v Mengšu in drugod po Sloveniji, ki so na seznamu v sistemu Kupi karto.. doplačate določeni znesek  na vstopnico in si zagotovite možnost odpovedi.
 • Vstopnice lahko brez kakršnegakoli razloga odpoveste do 12 ur pred napovedano predstavo.
 • Za izdajo dobropisa na: vstopnice@spasteater.com posredujte obvestilo o nakupu, ki ste ga prejeli na email - upoštevali bomo samo zahtevke, ki bodo prišli pravočasno in pravilno. Zahtevkov preko telefona, družbenih omrežij, drugih e-mail naslovov ter drugih komunikacijskih sredstev ne bomo upoštevali.
 • Na zahtevek napišete podatke: ime in priimek kupca vstopnic, vaš ime in priimek (če niste vi kupec vstopnic), vaš email in vaša telefonska številka.
 • Izdajo dobropisa bomo izvršili najkasneje v 7 dneh od zahtevka na elektronski naslov računa, iz katerega je bila izvršena kupnina. Dobropis bo izdan v obliki Špasne kartice.
 • Doplačila za možnost odpovedi v primeru odpovedi s strani kupca ne vračamo.
 • V kolikor je predstava odpovedana  z naše strani, vam kupnino skupaj z doplačilom naložimo kot dobropis na Špasno kartico.
 • Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.
 • Posebno obvestilo: sprememba glede vračanja kupnin se spremeni v izdajo dobropisa z dnem 16.1.2023.

 V kolikor se pri nakupu vstopnic ne boste odločili oz. izbrali »Doplačilo v primeru odpovedi s strani kupca«, vam kupljenih vstopnice ne bomo mogli stornirati, izdati dobropis ali menjati za drug termin, ne glede na razlog. Napisano velja tudi v primeru bolezni ali covida.

 • Nakup vstopnic je dokončen in brez možnosti vračila denarja, menjav terminov ali odpovedi.

V skladu z 12. točko 135. Člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem rokurazen če obveznosti ne more realizirati zaradi višje sile. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, na blagajni, faxu, elektronski pošti ali preko spleta.     

► III.    Odpoved s strani Špas teatra

V skladu z OZ-NPB3 240. člen Oprostitev dolžnika odgovornosti je KD prost odgovornosti za škodo če ni mogel izpolniti svoje obveznosti, oziroma, da je zamudil z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

 • Zamenjava termina predstave (bolezen v ansamblu, drugo):

Že kupljene vstopnice veljajo za nadomestni termin, ki ga določi Špas teater oz., če pri obvestilu o zamenjavi ni določeno drugače. V kolikor vam datum menjave ne ustreza, vam bomo kupnino naložili na Špasno kartico. V najkasneje 72 urah od prejetega sporočila zamenjave termina na vstopnice@spasteater.com pišite zahtevek za prenos na Špasno kartico z priloženimi vstopnicami ali spletnim obvestilom o nakupu vstopnic. Kupnina bo na Špasno kartico naložena v roku 14 dni. V kolikor nam sporočila ne pošljete, se smatra, da vam nadomestni termin ustreza. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

 • Odpoved predstave brez nadomestnega termina:

V primeru odpovedi predstave / dogodka brez nadomestnega termina, je kupec upravičen do povračila celotne kupnine v roku 14 dni. Sredstvo vračila kupnine je odvisno od sredstva nakupa vstopnic.
Če je sredstvo nakupa vstopnice:
 
1.    Darilna vstopnica Špas teatra: koda za unovčitev ponovno postane veljavna, obdobje veljavnosti darilne vstopnice ostane nespremenjeno,
2.    Darilni bon (Petrol - Donum): bonu se spremeni status v ponovno veljaven, obdobje veljavnosti bona ostane nespremenjeno,
3.    Špasna kartica: kupnina se povrne na tisto Špasno kartico, ki je bila uporabljeno pri nakupu. V primeru deljenega plačila in s Špasno kartico in doplačilom z drugim plačilnim sredstvom, se celotna kupnina vrne na Špasno kartico,
4.    Druga plačilna sredstva od zgoraj naštetih:  kupci imajo možnost izbire ali se celotna kupnina naloži na Špasno kartico, z veljavnostjo dve leti od zadnje transakcije, ali se vrne na pri nakupu uporabljeno plačilno sredstvo.

O znesku, številki kartice in ostalih informacijah vas bomo pisno obvestili na mail, ki ste ga vpisali ob registraciji na www.kupikarto.si . Špas teater ne prevzema odgovornosti za napačno vpisane mail podatke ob registraciji. Vračilo kupnine bo izvedeno v roku 14 dni.
Vstopnice, kupljene preko sistema Eventim oziroma Moje karte morajo kupci vrniti na prodajnih mestih, kjer so vstopnice kupili. Rok za vračilo 72 ur od uradne odpovedi. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.
Zgoraj navedeno velja za vstopnice, kupljene na prodajnih mestih blagajne Špas teatra ali spletne prodaje Špas teatra,  Eventima, Mojekarte oziroma na prodajnih mestih blagajn, kjer se izvede predstava.
Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

► IV.    Darilna vstopnica 

 • Cena 1 darilne vstopnice 24 €.
 • Ena  darilna vstopnica in en darilni bon (Petrol) se zamenja za eno vstopnico z enako ali manjšo vrednostjo. (Ne velja za darilni bon Eventim s prednaloženo vrednostjo.)
 • Darilni Petrol (Donum) je unovčljiv za predstave v KD Mnegeš in je unovčljiv samo na blagajni v KD Mengeš. Več napotkov za unovčitev tukaj.
 • Darilni bon Eventim z prednaloženo  vrednostjo je možno unovčiti samo na www.eventim.si  za vse predstave  Špas teatra po Sloveniji, ki so v prodaji na Eventimu.
 • Darilno vstopnico in druge darilne bone je potrebno izkoristiti do roka, ki je zapisan na darilni vstopnici ali drugem darilnem bonu (Petrol in Eventim). Unovčitev po tem datumu ni več možna. Podrobna navodila so napisana na darilni vstopnici ali drugem darilnem bonu (Petrol in Eventim).
 • Ena  darilna vstopnica in en darilni bon (Petrol) se zamenja za eno vstopnico z enako ali manjšo vrednostjo. (Ne velja za darilni bon Eventim s prednaloženo vrednostjo.)
 • Če je vrednost nakupa manjša, denarja ne vračamo, če je večja, je potrebno doplačilo.
 • Darilnih vstopnic  ali drugi darilnih bonov (Petrol in Eventim) ni možno zamenjati za gotovino ali drugo darilno vstopnico ali drug darilni bon (Petrol in Eventim).
 • Po roku unovčitve, ki je napisan na darilni vstopnici oziroma bonu, le ti niso več unovčljivi.
 • Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

► V.    Špasna kartica  

 • Špasna kartica je identifikacijski dokument označen z identifikacijski kodo in velja kot plačilno sredstvo za  nakup vstopnic za predstave Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš in drugih krajih po Sloveniji, ki so v sistemu Kupi karto.
 • Na Špasno kartico lahko naložite minimalno vrednost 25 € do maximalno 500 €.
 • Z dobroimetjem lahko vstopnice kupujete preko spletne prodaje in na blagajni v KD Mengeš, do nadaljnjega nakup preko telefona ni možen.
 • Znesek nakupa se odšteje od dobroimetja na Špasni kartici.
 • Dobroimetje ni izplačljivo v gotovini ali v darilnih bonih, ampak se ohrani na kartici do 24 mesecev od zadnje aktivnosti. Po pretečene roku dostop do sredstev ni več možen.
 • Špasna kartica je plačilno sredstvo, kar pomeni, da veljajo za zamenjave/odpovedi pravila kot je zapisano v pogojih poslovanja.
 • S Špasno kartico NI možno kupiti darilnih vstopnic in ostalih artikov.
 • Ko se denarna vrednost na Špasni kartici porabi, lahko na kartico ponovno naložite novo vrednost po vaši izbiri.
 • S Špasno kartico ravnajte enako kot z gotovino, saj je ne moremo blokirati ali nadomestiti zneska v primeru izgube, neaktivnosti ali kraje.
 • Špasna kartica NI prenosljiva na drugo osebo, Špas teater ne odgovarja za zlorabo.
 • Stanje dobroimetja in rok veljavnosti lahko preverite v zavihku Moj nakup.
 • Špasna kartica je veljavna do 24 mesecev po nakupu oziroma če 24 mesecev ni na kartici nobenih aktivnosti.
 • S Špasno kartico ni mogoče uveljavljati drugih popustov (količinski za pravne osebe, drugo).
 • V primeru, da se je Špasni kartici iztekla veljavnost in je postala neveljavna, Špas teater do imetnika le-te nima nikakršne obveznosti. Imetnik Špasne kartice nosi odgovornost spremljanja njene veljavnosti. na zavuhku Moj nakup. Kasnejših reklamcij ne upoštevamo.

Odgovornost imetnika Špasne kartice

Imetnik Špasne kartice mora z njo skrbno ravnati. KD Špas teater ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica nepooblaščene uporabe izgubljene ali ukradene Špasne kartice. Izdajatelj ni dolžan blokirati Špasne kartice na zahtevo imetnika le-te. KD Špas teater si pridržuje pravico, da zavrne ali omeji plačilo s Špasno kartico, če tega ni mogoče izvesti zaradi tehničnih težav na prodajnem mestu ali iz varnostnih razlogov (sum na zlorabo).

Več o Špasni kartici tukaj.

► VI.    Abonmajske vstopnice

 • Abonmajske izkaznice so prenosljive na drugo osebo.
 • Zamenjava sedežev za drug termin ni možna.
 • Abonmajske vstopnice so veljavne za tekočo sezono, kot je zapisano na vstopnici

Več informacij o abonmaju - tukaj

► VII.    Pravne osebe

 • Pravne osebe pošljejo naročilnico in s tem se smatra, da je naročilo potrjeno.
 • Po prejetju naročilnice ni možno vračilo vstopnic ali zamenjava termina.

► VIII.    Reklamacije

Vse reklamacije je treba predložiti KD Špas teater v pisni obliki v 8 dneh od domnevane kršitve.
Reklamacije je potrebno predložiti v pisni obliki na e-naslov vstopnice@spasteater.com ali po navadni pošti (naslov: Slovenska cesta 22B, Mengeš) najpozneje v 8 dneh od izdaje računa.
Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije predstave, za katero je kupil vstopnico. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice ( npr. napačen izpis datuma, časa predstave, številke sedeža) nemudoma reklamirati.
V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic KD Špas teater ni dolžan poravnati stroška zamenjave ali nakupa novih vstopnic.
Minimalne ali upravičene spremembe v igralski zasedbi / ansamblu ali izvedbi programa so pridržna pravica organizatorja - KD Špas teater.

► IX.    Mirno reševanje sporov

Skladno z Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta, spremembo Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktivo 2009/22/ES ter na podlagi določila 1. odstavka 8. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, KD Špas teater ne priznava izvensodnega reševanja potrošniških sporov.


X.    Osebni podatki

Ob rezervaciji vas prosimo za vašo telefonsko številko. S tem ste vpisani v Klub Špas in prejemate koristne informacije in program Špas teatra. Prejemanje obvestil preko SMS-a je za gledalce brezplačno. V skladu z zakonom o varovanju podatkov GDPR (več o politiki varovanja osebnih podatkov – tukaj), se Špas teater obvezuje varovati podatke, telefonske številke ali vaš mail uporabimo v tržne namene ali namene izboljšanja naše ponudbe in jih ne posredujemo tretji osebi.
Namen obveščanja je:

 • obveščanje o programu in vsebini predstav
 • obveščanje o spremembah v programu, pomembnih za občinstvo
 • obveščanje o aktivnostih gledališča
 • obveščanje o posebnih akcijah

► XI.    Varstvo osebnih podatkov

Prejete osebne podatke obdelujemo skladno z določili  skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679. Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko najdete v Politiki varstva osebnih podatkov objavljeni tukaj.


Mengeš, 4.7.2023

 

Ta stran uporablja piškotke, da lahko zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani... OK